แจก คาถาขอหวย

คาถาขอหวย
รวมมาให้แล้ว คาถาขอหวย 2565
คาถา ให้โชคลาภของเราสว่างแจ่มจ้าดุจเทวดา มีดวงมหาเศรษฐี รางวัลที่ 1

คาถาพระสีวลีเรียกลาภ (คาถาพระฉิมพลีเรียกลาภ)

ฉิมพลี จะ มะหาเถโร ฉิมพลี จะ มหาเถรัง ลาภลาภัง นิรันตโร ลาภสุโข นะ ชา ลี ติ

หลังจากทำบุญในตอนเช้าเสร็จแล้ว จะภาวนากี่จบก็ได้ จะส่งผลให้ทางชีวิตสดใส่ พบเจอแต่สิงดีๆ

คาถาขอหวยจากต้นไม้

อีกคาถาก่อนจะไปลุ้นหวย กับคาถาขอหวยจากต้นไม้ ก่อนอื่นให้เราเลือกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ตายแล้วหรือต้นไม้ที่ยังไม่ตาย แนะนำให้สวดกับต้นไม้ในวัดดีกว่า หรือหาต้นไม้ที่เป็นไม้มงคลประจำวันเกิด จากนั้นให้นำแป้งมาทารอบต้นไม้ จากนั้นให้ใช้นิ้วมือถูไปเรื่อย ๆ แล้วท่องบทสวดตามนี้

(ตั้งนะโม 3 จบก่อน)

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

นะมะพะทะ จะพะกะสะ อิติสุคะโต

อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวี

คงคา พระภูมิเทวา ขะมามิหัง

สัมปะติจฉามิ สัมปะติจฉามิ สัมปะติจฉามิ

สวดมนต์คาถา ทำจิตใจให้สงบ จะสมปรารถนา

| คาถาภาณเลข

เลขะยันตัง สันตัง อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ

ใช้ในการจะดูเลข ท่องกี่จบก็ได้ แล้วเลข เบอร์ ที่ขอหวยจะมาปรากฏให้เห็นด้วยตา หรือ ได้ยินด้วยหู อยู่ที่ความแน่วแน่ของคุณ ว่ามีความเชื่อมากขนาดไหน ทุกสิ่งอย่างก็เป็นไปตามความเชื่อ

| คาถาเสี่ยงเลข

อิติ อรหัง พุทธนิมิตตัง อุปปันนัง โหติ

คาถานี้ใช้ในการหาเลข ใช้เสี่ยงหาเลข ให้ตั้งจิตอธิษฐานดี ๆ สวดภาวนาก่อนนอน ทำจิตใจให้สงบ สวดได้หลายจบ ควรสวดคาถาขอหวยนี้ก่อนหาเลข 1 ชั่วโมง

| คาถาขอหวยจากเทวดา

หากอยากสวดคาถาขอหวย แนะนำให้ลองบทสวดมนต์ขอหวยจากเทวดา อย่างน้อยสวดคาถาหลายแบบดักเลขเด็ด โดยให้ตั้งนะโม 3 จบ เหมือนกับกับใช้คาถาขอหวยจากเจ้าที่ แต่ให้สวดตามบทดังนี้
คาถาทุกบทสวดจะเป็นผล ทำให้จิตใจเราสงบยิ่งๆขึ้นด้วย

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พุทธานิมิตตัง ปัตติมมานะ อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

| คาถาขอหวยก่อนนอน

ใช้คาถาบทนี้ ภาวนาคาถาขอหวย ไปเรื่อย ๆ จนจิตใจเราสงบ มีสมาธิ ภาวนาก่อนนอนทุกคืนก่อนวันหวยออก จนจิตใจสงบแล้วนอนหลับได้เลย จะทำให้เรามีจิตใจที่สงบมากยิ่งขึ้น

โลกุ ฎตะรัง โลกุฎตะรังฉานั้ง โลกุฎตะรังมะฆังฉานัง โลกุฎตะสติปัฐฐานังมะฆังฉานัง

| คาถาถูกหวยรางวัลที่ 1

ใครอยากเป็นเศรษฐี ฉันนะสิฉันนะสิ งวดนี้และงวดถัดไปให้ท่อง 19 จบ พร้อมตั้งจิตอธิษฐานใหมั่น ทำจิตใจให้สงบ นึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำใว้อย่างแน่วแน่แล้วท่องบทสวดมนต์ตามนี้

(ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทโธ อิติปิโส ภะคะวาติ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง

อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ

สาธุ สาธุ สาธุ (19 จบ)

| คาถาขอหวยลอตเตอรี่

คาถาขอหวยบทนี้ ให้ท่องไว้ก่อนเริ่มต้นซื้อลอตเตอรี่ แนะว่าตั้งจิตให้มั่นแล้วนึกถึงความดีต่าง ตั้งจิตอธิฐาน ทำจิตใจให้สงบ นึกถึงคุณงาม ความดีที่เคยทำมาแต่ก่อน และท่องค่าถา

อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง

อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง

ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง

มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง

อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชาจะระณะยะสัง

สัพพะโลกาธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะจะริยะญาณะยะสัง

เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ

มะมะสุวุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ

นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทังหุรู หุรู สวาหายะ
รวยวันนี้กดที่นี่