ครูบาบุญชุ่มมาเงียบๆ โปรดวัดแม่สอด สาธุชนเสียดายอดเจอ คอหวย24 ซูมทะเบียนรถตาแตก!!

ครูบาบุญชุ่ม หวย24

ครูบาบุญชุ่ม มาเงียบๆ โปรดวัดชายแดนแม่สอด หวย24 สาธุชนเสียดายไม่ได้ไปรอต้อนรับ เพราะไม่มีการแจ้งข่าวล่วงหน้า

ครูบาบุญชุ่ม หวย24

พระครูบาบุญชุ่มเกจิชื่อดัง หวย24 ในรัฐฉานประเทศเมียนมา

วีนที่ 17 มีนาคม 2566 พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร พระเกจิชื่อดังในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ได้เดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่าน อ.แม่สะเรียง ไปยังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หวย24 โดยเข้าไปที่วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด ซึ่งเป็นวัดชื่อดังของชาวไทยใหญ่ในแม่สอด โดยไปดูวัด และพบกับผู้ศรัทธาในวัด

บูชาครูบาบุญซุ่ม หวย24 บูชาครูบาบุญซุ่ม

วัดส่วยมินวุ่น หวย24 (วัดเจดีย์ทอง)

สาธุชนผู้ศรัทธาบันทึกภาพในวัดไทยวัฒนารามแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ประสานมาว่า พร้อมที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเมียวดี ทางคณะจึงเดินทางผ่านด่านถาวรทางบก พรมแดนไทย-เมียนมา สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 บ้านริมเมย ต.ท่าสายลวด ข้ามไปยังจังหวัดเมียวดี โดยไปที่วัดส่วยมินวุ่น หวย24 (วัดเจดีย์ทอง) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เมียวดี ซึ่งที่วัดดังกล่าว มีศรัทธาชนชาวเมียนมา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในจ.เมียวดี ร่วมกับดูแลคณะด้วย คอหวย24 ก็ไม่พลาดส่องเลขทะเบียนรถจะได้เลขอะไรนั้นไปส่องกันค่ะ

ครูบาบุญซุ่ม1-หวย24

Scroll to Top