สรุปตัวเลขสวยๆ หวย24 ผลเลือกตั้ง2566 ไว้เป็นแนวทาง1/6/66

ผลเลือกตั้ง2566 หวย24

กกต.ประกาศผลเลือกตั้ง 2566 อย่างเป็นทางการ พรรคก้าวไกลได้ ส.ส. 151 ที่นั่ง เพื่อไทยตามมาอันดับ 2 ภูมิใจไทยได้เขตเพิ่ม รวมมีเก้าอี้ 71 ส่วนประชาธิปัตย์กลับมาเป็น 25 ที่นั่ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เผยแพร่ประกาศผลเลือกตั้ง 2566 ถึงข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 52,195,920 คน โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 52,195,920 คน โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ 39,514,964 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71

บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต

มีบัตรดี 37,190,071 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.12
บัตรเสีย 1,457,899 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.69
บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 866,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19

บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

บัตรดี 37,522,746 บัตร คิดเป็นร้อยละ 94.96
บัตรเสีย 1,509,836 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.82
บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด 482,303 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.22

ทั้งนี้ กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อไม่เท่ากัน เกิดจากกรณีผู้มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตไปเพียงประเภทเดียว แล้วไปลงคะแนนโดยไม่รับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เป็นต้น

จำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวม 400 คน

พรรคเพื่อไทย จำนวน 112 คน

พรรคก้าวไกล จำนวน 112 คน

พรรคภูมิใจไทย จำนวน 68 คน

พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 39 คน

พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน 23 คน

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 22 คน

พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 9 คน

พรรคประชาชาติ จำนวน 7 คน

พรรคไทยสร้างไทย จำนวน 5 คน

พรรคเพื่อไทรวมพลัง จำนวน 2 คน

พรรคชาติพัฒนากล้า จำนวน 1 คน

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคได้รับ รวม 100 คน

พรรคก้าวไกล คะแนนรวม 14,438,851 จำนวน 39 คน

พรรคเพื่อไทย คะแนนรวม 10,962,522 จำนวน 29 คน

พรรครวมไทยสร้างชาติ คะแนนรวม 4,766,408 จำนวน 13 คน

พรรคภูมิใจไทย คะแนนรวม 1,138,202 จำนวน 3 คน

พรรคประชาธิปัตย์ คะแนนรวม 925,349 จำนวน 3 คน

พรรคประชาชาติ คะแนนรวม 602,645 จำนวน 2 คน

พรรคพลังประชารัฐ คะแนนรวม 537,625 จำนวน 1 คน

พรรคเสรีรวมไทย คะแนนรวม 351,376 จำนวน 1 คน

พรรคไทยสร้างไทย คะแนนรวม 340,178 จำนวน 1 คน

พรรคประชาธิปไตยใหม่ คะแนนรวม 273,428 จำนวน 1 คน

พรรคใหม่ คะแนนรวม 249,731 จำนวน 1 คน

พรรคชาติพัฒนากล้า คะแนนรวม 212,676 จำนวน 1 คน

พรรคท้องที่ไทย คะแนนรวม 201,411 จำนวน 1 คน

พรรคชาติไทยพัฒนา คะแนนรวม 192,497 จำนวน 1 คน

พรรคเป็นธรรม คะแนนรวม 184,817 จำนวน 1 คน

พรรคพลังสังคมใหม่ คะแนนรวม 177,379 จำนวน 1 คน

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน คะแนนรวม 175,182 จำนวน 1 คน

ทั้งนี้ กกต. ระบุว่าการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่นี้ เป็นการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ต่อไป

แอดหวังว่า จากพรรคที่ชอบ กับตัวเลขที่ได้ จะเป็นแนวทางที่ดีให้กับนักเสี่ยงดวงทุกท่านนะคะ

Scroll to Top