ตำนาน ท้าวพญายมราช

ตำนาน พญายม

หลายท่านอาจเคยรู้จักว่าพญายมนั้นเป็นเทพผู้ควบคุมดวงวิญญาณ เป็นเทพแห่งโลกหลังความตาย แต่ยังมีอีกหลายตำนาน เกี่ยวกับท่าน ที่บอกเล่าเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ ขององค์พญายมราช

ตำนาน ของท้าวพญายมราชมีอยู่ว่า

ตำนาน - พญายม

อีกหนึ่ง ตำนาน ของท้าวพญายมราชมีอยู่ว่า ในอดีตชาติมีความเชื่อว่าท่านได้เกิดเป็นมนุษย์ในครั้งก่อนพุทธกาล โดยท่านเป็นหัวหน้าชุมชนในหมู่บ้าน เป็นผู้มีวิชาความรู้ เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในชุมชนหมู่บ้าน ท่านเป็นผู้นำปราบปรามแก้ไข และต้องตัดสินพิพากษา ครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายในหมู่บ้าน แต่ไม่มีผู้ใดยอมรับว่าเป็นผู้กระทำด้วยเกรงกลัวความผิด เพราะโทษนั้นหนักถึงกับต้องประหารให้ตาย คือต้องชดใช้ด้วยชีวิต ท่านในฐานะผู้ปกครองดูแลเมื่อสอบสวนแล้วไม่มีผู้ยอมรับผิด จึงได้ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาเสกแป้งฝุ่นแล้วซัดออกไป ก็จะปรากฏรอยเท้าของผู้กระทำผิด และเมื่อตามรอยเท้านั้นไป ปรากฏว่าผู้เป็นเจ้าของรอยเท้านั้นคือพ่อบังเกิดเกล้าของท่านเอง

ท่านมีความเสียใจเป็นอย่างมากไม่รู้จะทำอย่างไร ท่านได้พิจารณาด้วยใจอันเป็นธรรมอย่างที่สุดจึงได้ตัดสินให้ประหารชีวิตพ่อของท่านเอง แล้วก็ออกจากหมู่บ้านเร่ร่อนไปจนท่านเสียชีวิตเพียงลำพัง เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านมีความเที่ยงธรรมอย่างหาที่เปรียบมิได้ เพราะหากท่านไม่บอกแก่ใครย่อมไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้ อีกทั้งท่านก็ยังได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านมีความสุขสบาย ไม่ต้องลำบากเร่ร่อนไปอย่างเดียวดาย เมื่อท่านได้เสียชีวิต ดวงวิญญาณของท่านเป็นที่ยกย่องในความเที่ยงธรรม เทวดาทั้งหลายจึงแสดงฉันทามติสถาปนาท่านให้ดำรงตำแหน่งท้าวพญายมราช ตำนาน ท้าวพญายมราช

นี่เป็นอีกหนึ่ง ตำนาน ความเชื่อเกี่ยวกับองค์ท้าวพญายมราช

เป็นที่มาของความเลื่อมใสศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์และบุญญาบารมี ด้านอานิสงส์ของการบูชานับถือพญายมราชนั้น เชื่อกันว่าภูติผีปีศาจจะไม่กล้าระราน ผู้นั้นจะมีตบะบารมีที่น่าเกรงขาม ใครที่คิดร้ายด้วย หรือกระทำการทุจริต อิจฉาตาร้อน จะแพ้ภัยด้วยตัวเขาเอง นอกจากนี้หากหมั่นบูชาองค์ท่านเสมอๆ เชื่อว่าจะห่างไกลจากความเจ็บไข้ได้ป่วย มีอายุยืนนาน หากรับราชการหรือทำมาค้าขายด้วยความสุจริตซื่อตรง ก็จะบังเกิดความเจริญ มีความสุขในชีวิตยิ่งๆขึ้นไป

อ่านต่อ ตำนานให้ไอ้ไข่ เลขเด็ดวันนี้

Scroll to Top