คอหวยห้ามพลาด! เปิดสถิติ 10 ปี

คอหวยห้ามพลาด! เปิดสถิติ 10 ปี

งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2555 รางวัลที่ 1 คือ 524694 เลขท้าย 2 ตัว 63 เลขท้าย 3 ตัว 188, 217, 285, 338
งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2556 รางวัลที่ 1 คือ 739804 เลขท้าย 2 ตัว 47 เลขท้าย 3 ตัว 020, 173, 256, 502
งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2557 รางวัลที่ 1 คือ 206608 เลขท้าย 2 ตัว 44 เลขท้าย 3 ตัว 203, 607, 855, 979
งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2558 รางวัลที่ 1 คือ 361211 เลขท้าย 2 ตัว 45 เลขหน้า 3 ตัว 106, 757 เลขท้าย 3 ตัว 166, 473
งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2559 รางวัลที่ 1 คือ 785438 เลขท้าย 2 ตัว 86 เลขหน้า 3 ตัว 824, 976 เลขท้าย 3 ตัว 038, 752
งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2560 รางวัลที่ 1 คือ 533726 เลขท้าย 2 ตัว 85 เลขหน้า 3 ตัว 165, 425 เลขท้าย 3 ตัว 036, 485
งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2561 รางวัลที่ 1 คือ 149840 เลขท้าย 2 ตัว 58 เลขหน้า 3 ตัว 384, 576 เลขท้าย 3 ตัว 046, 509
งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2562 รางวัลที่ 1 คือ 967375 เลขท้าย 2 ตัว 79 เลขหน้า 3 ตัว 323, 806 เลขท้าย 3 ตัว 021, 206
งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2563 รางวัลที่ 1 คือ 506404 เลขท้าย 2 ตัว 40 เลขหน้า 3 ตัว 154, 598, เลขท้าย 3 ตัว 062, 245
งวดประจำวันที่ 1 พ.ย. 2564 รางวัลที่ 1 คือ 045037 เลขท้าย 2 ตัว 95 เลขหน้า 3 ตัว 247, 458 เลขท้าย 3 ตัว 331, 755

สรุป 10 งวด เลขท้าย 3 ตัวรางวัลที่ 1 เลขที่ออกบ่อยสุดคือ 0, 4 ออก 5 ครั้ง ถัดมา 8 ออก 4 ครั้ง 3, 6, 7 ออก 3 ครั้ง 2 ออก 2 ครั้ง 1, 5, 9 ออก 1 ครั้ง ส่วนเลขท้าย 2 ตัว เลขที่ออกบ่อยสุดได้แก่ 4, 5 ออก 4 ครั้ง 8 ออก 3 ครั้ง 6, 7, 9 ออก 2 ครั้ง 0, 3 ออก 1 ครั้ง และ 1, 2 ไม่เคยออกเลย หากคิดจะเสี่ยงโชคอย่าลืม 0, 4, 5, 8 ติดไว้ โอกาสร่ำรวยเยอะ

Scroll to Top